Idea Puistojumpasta syntyi Luo oma kesäduunisi –kurssilla


”Olisihan minulla idea, mutta ei minusta ole yrittäjäksi. Onhan se niin vaikeaakin.” Vai onko? Näin pohti myös jyväskyläläinen yliopisto-opiskelija Merianna Rossi, kunnes sähköpostiin ilmaantui yliopiston Työelämäpalveluiden tiedote, jossa mainostettiin Jyväskylän seudun oppilaitosten yhteisiä opintojaksoja ja valmennuksia.

Viime keväänä Jyväskylän Tiimiakatemian tiloissa pyörähti käyntiin EduFutura-oppilaitosyhteistyönä toteutettu ”Luo oma kesäduunisi” –opintojakso, johon oli hakenut mukaan opiskelijoita Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, Jyväskylän yliopistosta ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymästä. Myös Rossi päätti hakea mukaan valmennukseen ja katsoa saisiko hän riittävästi eväitä ideansa kehittämiseen. Voisiko siis omasta unelmasta liikunta-aiheiseen työhön kehittää ansiotyön itselleen, olisiko hänestä yrittäjäksi vai pitäisikö idea haudata vielä pöytälaatikkoon. Se selviäisi opintojakson aikana!

Rossi halusi tarjota liikuntapalveluita helpolla tavalla kaupunkilaisille kesän ajan. Koska hänellä oli jo ennestään kokemusta ryhmäliikuntatuntien vetämisestä, idea oli helppo muotoilla ulkoryhmäliikuntatunneiksi, joita hän ohjaisi eripuolilla Jyväskylää. Viiden kontaktikerran aikana ”Luo oma kesäduunisi” –opintojaksolla idea myllättiin läpi perin pohjin; Mitkä olivat käytettävissä olevat resurssit, mitä haasteita oli otettava huomioon, mitä toimenpiteitä pitäisi tehdä, jotta palvelu menestyisi ja tavoitteet saavutettaisiin. Valmennuksen aikana tehtiin erilaisia harjoitustehtäviä, jotka tukivat yritysidean kehittämistä liiketoiminnaksi.

Tärkein opintojaksolta mukaan tarttunut oivallus oli Rossin mukaan se, ettei yrittäminen olekaan niin vaikeaa. Yritystoiminnasta ei tarvitse tehdä heti hirvittävän raskasta vaan joustavampiakin tapoja kehittää omaa liikeideaa ja tehdä omaa unelmatyötään on olemassa. ”Kun omaa ideaa pääsi viemään eteenpäin ohjatusti, sai itselleen todella paljon lisää rohkeutta uskoa, että ideassa on potentiaalia! Samalla oppi myös epävarmuuden sietämistä ja ymmärsi ettei kaikkea voi edes suunnitella täysin valmiiksi!”, Rossi summaa. Opintojakso oli Rossin mukaan hyvin käytännönläheinen, konkreettiset yrittäjyystaidot karttuivat valmennuksen aikana ja muu ryhmä toimi hyvänä peilinä idean kehittämisessä.

Rossi halusi pitää yritystoimintansa mahdollisimman kevyenä ja helppona toteuttaa ja palvelu toimi ulkopuolisen laskutuspalvelun kautta, sillä hän ei vielä tässä vaiheessa halunnut perustaa omaa y-tunnusta. Rossi ohjasi suunnitelmiensa mukaan ulkoryhmäliikuntatunteja toukokuusta elokuuhun kolmesta viiteen kertaa viikossa. Kokemus toi hänelle lisää verkostoja, uuden saavutuksen ansioluetteloon ja häntä pyydettiin vastikään mukaan myös toisen yrityksen perustajajäseneksi. ”Kun rohkeasti lähtee kokeilemaan, se voi avata täysin uusia ja odottamattomiakin ovia itselleen. Olen kokemukseen hirvittävän tyytyväinen.”, Rossi hymyilee.


FAKTABOXI:

Kevään 2017 ”Luo oma kesäduunisi” -valmennukseen osallistui yhteensä 20 opiskelijaa: Osa puhtaasta kiinnostuksesta aihetta kohtaan, osa omien ideoidensa kanssa ja osa etsimään tiimiläisiä projekteihinsa. Kuulutko sinä tähän joukkoon?