Blogi


Yritetään yhdessä - vaikka osuuskunnassa!

Osuuskuntia käytetään oppilaitoksissa oppimisympäristöinä, joissa opiskelija pääsee oppimaan yrittäjyyttä, vahvistamaan oman alan osaamistaan sekä kerryttämään työkokemusta. Osuuskunnan tarkoituksena on ennen kaikkea mahdollistaa tekemällä oppiminen - innostavasti!


Opiskelijan tekeminen keskiössä

Osuuskunnassa opiskelija on aktiivisessa roolissa, eli hän itse ottaa asioista selvää, hakee tietoa ja toteuttaa osuuskunnan kautta tehtäviä projekteja. Opettaja on enemmänkin valmentaja: hän ohjaa ja haastaa opiskelijaa itse pohtimaan asioita. Valmentajalta saa apua ja neuvoja, mutta hän pysyy taustalla ja antaa opiskelijoiden itse toimia. Käytännön tekemisen kautta opiskelija saa varmuutta omaan osaamiseensa, mistä on hyötyä opintojen päättyessä ja työelämään siirryttäessä.

Osuuskunnan ehdoton vahvuus on yhdessä tekeminen ja yrittäminen. Opiskelijan rohkeus yrittämiseen kasvaa, kun muiden jäsenten tuki on olemassa. Monesti aktiiviset osuuskunnan jäsenet, jotka tarttuvat helposti toimeen, toimivat rohkaisevina esimerkkeinä ujoimmillekin osuuskuntalaisille. Osuuskunnassa jokainen jäsen on kuitenkin vastuussa omasta tekemisestään ja jäseneltä odotetaan oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta.

Väylä työllistymiseen

Opiskelijat arvostavat osuuskunnan tuomaa mahdollisuutta itsensä työllistämiseen. Tänä päivänä moni yritys työllistää mieluummin sellaisen henkilön, joka voi laskuttaa omasta työajastaan, kuin sellaisen, joka pitäisi rekrytoida yrityksen palkkalistoille. Varsinkin lyhytkestoisen työsuorituksen maksaminen palkkana kaikkine työnantajavelvoitteineen on Suomessa työlästä ja byrokraattista.

Tässä on osuuskuntayrittäjyyden vahvuus. Opiskelija pystyy osuuskunnan kautta myymään tuotteitaan tai palveluitaan ja kauppojen onnistuessa tekemään projekteja eri asiakkaille. Toisin sanoin opiskelija pystyy työllistämään itsensä kerryttäen samalla rivejä ansioluetteloonsa. Osuuskuntayrittäjyyden katsotaankin valmistavan opiskelijoita hyvin tulevaisuuden työelämään, jossa työnteko on projektimaisempaa ja työ pilkkoutuu yhä pienempiin osiin. Moni tulee tekemään töitä esimerkiksi freelancerina useammalle työnantajalle samaan aikaan.

Osuuskuntayrittäjyys osaksi opintoja!

Opiskelijaosuuskuntien toimintaa on tärkeää tulevaisuudessa integroida yhä enemmän opintoihin. Tällä hetkellä monien osuuskuntien toimintaa ei ole sisälletty kovin hyvin opiskelijan omaan tutkinto-opiskeluun. Tämä johtaa siihen, että lukujärjestysten ollessa täynnä opiskelijat tekevät osuuskunnan projekteja niin sanotusti omalla ajallaan, eli iltaisin, viikonloppuisin ja lomilla. Osuuskunnassa toimimisen integroiminen opintoihin yhä paremmin onkin seuraava steppi, johon oppilaitosten tulisi panostaa. Osuuskunta toimii oivana ympäristönä sekä sisäisen että ulkoisen yrittäjyyden oppimiseen!

Osuuskunta, siis mikä?

Osuuskunta on jäsenien omistama ja hallinnoima yritys (Y-tunnus). Osuuskunta ei tavoittele voittoa, vaan jäsenten etua ja väylän työllistymiseen. Henkilöjäsenet ovat työsuhteessa osuuskuntaan toimien kuitenkin yrittäjämäisesti itsensä työllistäen. Osuuskunnan perusarvoja ovat omatoimisuus, omavastuisuus, demokratia, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus.

Opiskelijalle: Kun osuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä, oikeus opintotukeen säilyy. Opiskelija pääsee osuuskunnan jäseneksi maksamalla osuusmaksun ja mahdollisen liittymismaksun.

Jaa

Teksti on viides osa Yrittäjyys yhdistää -hankkeen blogikirjoitusten sarjaa, joka keskittyy pohtimaan yrittäjyyttä työnä, ilmiönä ja työllistymismahdollisuutena. Kirjoituksia julkaistaan kerran kuussa. Sarjan päätoimittajana toimii hankkeen projektipäällikkö Niina Pitkänen.

Marja Kämppi

Marja Kämppi

projektikoordinaattori, Yrittäjyys yhdistää -hanke, JAMK Generator

Kirjoittaja on ollut osuuskuntayrittäjänä opintojensa aikana Tiimiakatemialla ja toimii nykyään osuus-kuntavalmentajana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.