Blogi


YRITTÄJYYSKOULUTUS - PATENTTIRATKAISU TALOUSKRIISIIN VAI VASTENMIELISTÄ HYPEÄ?

Hei te yrittäjyyskouluttajat, yritättekö te kaataa yrittäjyyttä väkisin ihmisiin? Lopettakaa, tuo on oksettavaa, kapitalistista propagandaa! Eipäs! Oikeasti teidän pitää lopettaa tuo opiskelijoiden pehmeä päänsilittely ja keskittyä siihen, että oppilaitoksista saadaan syntymään uusia, kovanluokan yrityksiä! Ei täällä muuten saada ratkaistua Suomen talouden ja työllisyyden ongelmia. Eipäs…

Yrittäjyys- ja työelämäkoulutuksen edistäjänä olen joutunut hieman hämmentyneenä osalliseksi yrittäjyyskoulutuksen ympärillä vellovaan polarisoituneeseen keskusteluun. Ehkä olisi aika rauhoittua ja pohtia asiaa opiskelijan työllistymisen ja työelämävalmiuksien näkökulmasta. Mielestäni yrittäjyyskoulutuksen tulee auttaa opiskelijaa hahmottamaan ennen kaikkea kolme asiaa:

Yrittäjyys on tutustumisen arvoinen ilmiö


Tällä hetkellä julkiseen sektoriin kohdistuu jatkuvia kavennuspaineita, kun taas eniten uusia työpaikkoja syntyy pk-yrityksiin. Vaikka opiskelijasta ei tulisi yrittäjää, tulee hän suurella todennäköisyydellä ainakin jossain vaiheessa elämäänsä työskentelemään yrityksessä. Näin ollen yritystoiminnan perusperiaatteiden ymmärtäminen on tärkeä osa jokaisen työelämävalmiuksia. Pitäähän meidän hahmottaa se konteksti, jossa työskentelemme!

Yrittäjyys on yksi uravaihtoehto


Me kerromme opiskelijoille myös opettajan, tutkijan ja konsultin töistä. Miksi emme siis nostaisi yrittäjyyttä esiin yhtenä vaihtoehtona muiden joukossa? Yrittäjyys on työtä ja yrittäjät ovat ihan tavallisia ihmisiä, kuten eräs opiskelija yrittäjyyskurssini jälkeen oivalsi. Ratkaisun tulevaisuudestaan opiskelijat tekevät kuitenkin itse ja juuri siihen meidän tulisi heitä yrittäjyyskoulutuksella kannustaa.

Yrittäjyys on tapa työllistyä (oman intohimon pariin)


Olin vuoden alussa vieraana Ajantasan Torstaiseurassa keskustelemassa akateemisesta yrittäjyydestä. Toimittaja paukutti minulle surullisia lukuja: Jyväskylän alueella on tällä hetkellä noin 23 000 työtöntä työttömyyden ollessa vajaa 18 %. Viime syksynä moni opiskelija kertoi tulleensa yrittäjyyskurssilleni hakemaan tietoa yrittäjyydestä vaihtoehtona edessä mahdollisesti häämöttävälle työttömyydelle. Osa opiskelijoista miettii toimeentuloa, mutta yhä suurempi osa myös itsensä toteuttamista: yrittäjyys nähdään mahdollisuutena työskennellä omien arvojen ja intohimojen parissa. En löydä yhtään syytä sille, miksei oman (unelmien) työpaikan luomisesta haaveilevaa opiskelijaa kannattaisi tässä prosessissa tukea.

Lopuksi haluan tähdentää, että yrittäjyys- ja työelämäkoulutus pyrkii tarjoamaan opiskelijoille valmiuksia ennen kaikkea (työ)elämään ja omasta itsestä vastuunkantamiseen. Täällä ei ole mitään valmista polkua tallattavaksi, vaan me luomme sen itse elämällä elämäämme, kuten Sir Ken Robinson on osuvasti todennut.

Mitä tästä sanotaan isoissa papereissa?

•    Yrittäjyyden edistäminen sekä työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen kaikilla koulutusasteilla on kirjattu hallitusohjelmaan.
•    Keski-Suomen strategia 2040:ssa todetaan, että tulevaisuuden osaamistaloudessa kaikki koulutusasteet läpäisevä yrittäjyysosaaminen on erityisen keskeistä ja että yrittäjyysopinnot ovat osa tutkintoja.
•    Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja Jyväskylän yliopisto ovat solmineet yhteisen yrittäjyysstrategian, jonka tehtäväksi määritellään mm. yrittäjyyskulttuurin ja -ilmapiirin kehittäminen.

Jaa

Teksti on ensimmäinen osa Yrittäjyys yhdistää -hankkeen blogikirjoitusten sarjaa, joka keskittyy pohtimaan yrittäjyyttä työnä, ilmiönä ja työllistymismahdollisuutena. Kirjoituksia julkaistaan kerran kuussa. Sarjan päätoimittajana toimii hankkeen projektipäällikkö Niina Pitkänen.

Niina Pitkänen

Niina Pitkänen

projektipäällikkö, Yrittäjyys yhdistää -hanke, Jyväskylän yliopiston työelämäpalvelut

Kirjoittaja on työelämäasiantuntija, sisäinen yrittäjä, yrittäjyyskoulutuksen kehittäjä ja opiskelijoiden työelämävalmiuksien edistäjä. Twitter: @NeitiPitkanen